Elevator Logo
Prieš kylant į viršų...

Kurie teiginiai geriausiai apibrėžia Jūsų šiandieninę situaciją?

Verslininkas kyla liftu ir mato ateities miestą