Elevator Logo

Strateginių Transformacijų Paslaugos

Paslaugų paketas natūraliai susiformavo iš ilgametės patirties sprendžiant verslo krizes ir problemas Lietuvos bei užsienio stambiose ir vidutinėse verslo įmonėse, kuriose visuomet pavykdavo pasiekti iškeltus tikslus. Taip pat daugelį metų tobulinimasis ir žinių gilinimas verslo akademijose, mokymuose, seminaruose bei mokslo programose pas geriausius verslo praktikus.

Kylantis lėktuvas palieka danguje žymę

3 žingsnių praktika duoda geriausius rezultatus, kokią verslo lygtį bespręstume

Esminė Problema

1. Esminės ir tikrosios problemos, trukdančios įmonei augti, suradimas

Efektyvus Sprendimas

2. Efektyvaus problemos sprendimo sukūrimas

Pagalba iki Rezultato

3. „Hands on“ pagalba įgyvendinant verslo sprendimą iki rezultato pasiekimo

Kada esame naudingi?

 1. Vadovas mato ar jaučia problemą versle, kuri trukdo vystytis.
 2. Įmonė patekusi į gamybinę, personalo, augimo ar rinkos praradimo krizę.
 3. Reikia išspręsti sudėtingą verslo situaciją.
 4. Vadovybės darbo rezultatai neatitinka akcininkų lūkesčių.
 5. Neefektyvūs verslo procesai, reikia pertvarkyti įmonę, padalinį, įdiegti naujus veiklos metodus.
 6. Organizacija nebesivysto ir būtini greiti, kardinalūs sprendimai situacijos ištaisymui.
 7. Įmonei kritiškai svarbu sėkmingai įgyvendinti strateginį projektą.
 8. Viskas tvarkoje, bet reikia padidinti verslo efektyvumą ir pelningumą.
 9. Įmonės akcininkas ketina atsitraukti iš vadovo pareigų.
 10. Kai įmonei reikia laikino vadovo ar visos vadovų komandos.
Žaibai simbolizuoja verslo iššūkius

Paslaugos

Suprantame, kad problemos versle gali būti įvairios, todėl visų paslaugų apimančių jas neišvardinsime. Čia galime išskirti keletą dažniausių ir svarbiausių paslaugų.
Visais atvejais nagrinėjame problemą arba verslo vystymosi kliūtį, tariamės dėl tikslinio rezultato ir laiko, per kurį reikia jį pasiekti. O atlygis – pasiekus rezultatą per sutartą laiką.
 1. Pagalba sprendžiant krizines situacijas (augimo krizė, rinkos praradimo krizė, procesų nesuvaldymo krizė, personalo krizė, gamybos krizė ir kt.);
 2. Analitika, strateginių sprendimų paieška;
 3. Pagalba surandant probleminių situacijų ir verslo sprendimus;
 4. Pagalba įgyvendinant pokyčius:
  · Pagalba suformuojant pokyčių tikslus, matavimus, parenkant jų įgyvendinimo būdus;
  · Pagalba rengiant pokyčių įgyvendinimo planus;
  · Vedame už rankos per pokyčių kelią.
 5. Susitariame dėl tikslinio rezultato ir laiko. Atlygis už pasiektą rezultatą per sutartą laiką.

Plačiau…

 1. Strateginiais verslo valdymo klausimais;
 2. Finansų optimizavimo klausimais;
 3. Personalo valdymo klausimais;
 4. Produktų ar paslaugų inovacijų klausimais.

Plačiau…

 1. Rinka ir organizacijos galimybės;
 2. Tikslai, strategija, rodiklių parinkimas ir pavertimas užduotimis;
 3. Atsakomybių paskirstymas komandoje ir procesų valdymas;
 4. Veiklos planavimas;
 5. Veiklos priežiūra ir atskaitomybė.
 1. Organizacinės struktūros;
 2. Komandos;
 3. Procesų;
 4. Naujų produktų ar paslaugų;
 5. Veiklų išgryninimo ir atskyrimo į juridinius vienetus.
 1. Gamybos procesų analizė;
 2. Gamybos efektyvumo ir pralaidumo padidinimas;
 3. Įrankių-principų pritaikymas:
 • Apribojimų teorija (TOC) – apribojimo suradimas ir sistemos pajungimas apribojimo išnaudojimui, apribojimo praplėtimas, tolimesnis ciklas surandant kitą apribojimą;
 • Liekna gamyba (LEAN) – vertės nekuriančių veiklų eliminavimas.
 1. Modernių vadybos funkcijų įdiegimas bei efektyvinimas;
 2. Verslo procesų struktūrizavimas, atsakomybių paskirstymas, funkcijų išgryninimas;
 3. Veiklos ir progreso rodiklių išgryninimas ir įgalinimas;
 4. Rizikų identifikavimas ir įrankių bei sprendimų joms suvaldyti pasiūlymas;
 5. Efektyvių sprendimų diegimas.